مهر کریمانه

جهت ثبت اطلاعات به سامانه مهر کریمانه وارد شوید

مهر کریمانه

ماه رمضان، ماه انفاق و ایثار و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره‌ی خوشی را از امسال، در ذهنها خواهد گذاشت.

ره نیک مردان آزاده گیر چو استاده ای دست افتاده گیر

رزمایش مواسات یعنی هیچ خانواده‌ای از خانواده‌های مسلمان و هم‌میهن و محروم را با دردها و محرومیت‌ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک‌رسانی به سوی آنها دراز کردن

Team

Our Great Team

Walter White

Chief Executive Officer

Sarah Jhonson

Product Manager

William Anderson

CTO

Amanda Jepson

Accountant

Pricing

Check our Pricing

Free

$0 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

Developer

$29 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi
Advanced

Ultimate

$49 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

آدرس:

ستاد جذب و هدایت کمک های مردمی استان اصفهان

اطلاعات حساب:

کارت انصار 6273817010039141
بنام جذب و هدایت کمکهایی مردمی